استخدام مدیر منابع انسانی

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست منابع انسانی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

 یک شرکت معتبر صنعتی از یک نفر سرپرست منابع انسانی با شرایط ذیل دعوت به همک ...

استخدام مدیر منابع انسانی


خوزستان - اهواز
استخدام تمام وقت

 آگهی استخدام یک کارخانه معتبر تولیدی در شوشیک مجموعه معتبر صنعتی در استان ...درباره ما بنویسید: