استخدام مدیر فروش

تعداد 39 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر فروش و پخش

شرکت ایران پکج
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت ایران پکج،تولیدکننده محصولات آنی و بهار از یک نفر مدیر فروش و پخش مویر ...

استخدام مدیر فروش

کلینیک رز طلایی
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک کلینیک تخصصی پوست و مو و زیبایی از یک نفر مدیر فروش دعوت به همکاری می نماید:م ...

استخدام مدیر پخش

شرکت آب معدنی آکوا پرایم
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت آب معدنی آکوا پرایم در مرکز پخش تهران از یک نفر مدیر پخش با شرایط ذیل دعوت ...

استخدام مدیر فروش


کرمان - کرمان
استخدام تمام وقت

شرکت تصفیه آب جنوب از دو نفر مدیر فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:مدیر ...

استخدام مدیر فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت معتبر تولیدی وارداتی از یک نفر مدیر فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام مدیر فروش

پوشاک‎ تن درست
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

پوشاک‎ تن درست از یک نفر مدیر فروش با شرایط ذیل دعوت به همه همکاری می نماید: ...

استخدام مدیر فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر رئیس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:رئیس فروش-مسلط به تکنی ...

استخدام مدیر فروش


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر فروش مجرب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: - روابط عمومی و ...

استخدام مدیر فروش


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

شرکت تولید کننده فرآورده های گوشتی از یک نفر مدیر فروش با شرایط ذیل دعوت به همکا ...

استخدام مدیر فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: روابط عمومی بالا ...

استخدام مدیر بازاریابی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر بازاریابی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مدیر فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

کانون تبلیغاتی از یک نفر مدیر فروش دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مدیر فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر و مدیرفروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری مینماییم: -روابط عمومی بالا ...

استخدام مدیر فروش


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

شرکت آژانس تبلیغاتی از یک نفر مدیر فروش حرفه ای با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ن ...

استخدام مدیر فروش


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت صادق ایران از یک نفر مدیر فروش دعوت به همکاری می نماید. آدرس:خیابان حضرتی، ...