استخدام مدیر تولید

تعداد 3 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر تولید


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر تولید با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مدیر تولید -ترجیحا ...

مدير توليد


اردبیل - نیر
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر تولید با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر تولید-سابقه ی كا ...

استخدام سرپرست توليد رنگ صنعتي

زرفام پليمر
خوزستان - دزفول
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست توليد با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-جهت توليد و تينت ر ...درباره ما بنویسید: