استخدام مدیر تولید

تعداد 3 فرصت شغلی فعال یافت شد.

مدير توليد


اردبیل - نیر
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر تولید با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:مدیر تولید-سابقه ی كا ...

استخدام مدیر تولید


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر تولید مجرب با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کارگاه تو ...

استخدام مدیر تولید


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر تولید با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت قطعه سازی صنعت ...