استخدام مدیر بازرگانی خارجی

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر بازرگانی خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:--ترجیحاً خا ...

کارشناس بازرگانی خارجی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک کارشناس بازرگانی خارجی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:کارشناس بازرگ ...