استخدام مدیر اداری

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر اداری


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

از۵ نفر مدیر اداری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: مدیر اداری -حداقل مدر ...

مدیریت اداری

زرین قطعه شهر
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت با داشتن حدود 30 کارگر و کارمند در زمینه تولید قطعات پرسی خودرو،از یک نف ...درباره ما بنویسید: