استخدام مدیر اجرایی

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مدیر اجرایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر اجرایی بیمه های بازرگانی جهت شرکت خدمات بیمه دعوت به همکاری می نم ...

استخدام مدیر اجرایی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر اجرایی با حقوق،بیمه و مزایا دعوت به همکاری می نماییم. ...