استخدام مترجم

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مترجم زبان روسی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک واحد فروش و بازرگانی از یک نفر مترجم زبان روسی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مترجم


آذربایجان شرقی - تبریز
استخدام تمام وقت

یک شرکت فعال در زمینه ترجمه از یک نفر مترجم حرفه ای با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...