استخدام مترجم

تعداد 7 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مترجم زبان روسی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک واحد فروش و بازرگانی از یک نفر مترجم زبان روسی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مترجم


آذربایجان شرقی - تبریز
استخدام تمام وقت

یک شرکت فعال در زمینه ترجمه از یک نفر مترجم حرفه ای با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

استخدام مترجم


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مترجم فرم زن حرفه ای با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کار ...

استخدام مترجم


تهران - تهران
استخدام دورکاری

از یک نفر مترجم با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به متون آزمایشگاهی ...

استخدام مترجم زبان انگلیسی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مترجم زبان انگلیسی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت امور ...

استخدام مترجم


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مترجم با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به زبان روسی ...

استخدام مترجم


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی مترجم با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت موسسه پژوهشی واعزام ...