استخدام فروشنده

تعداد 167 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام فروشنده


یزد - یزد
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -ماهر در ...

استخدام فروشنده

مبلمان آریان
همدان - همدان
استخدام تمام وقت

مبلمان آریان از تعدادی فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: فروشنده - ...

استخدام فروشنده


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه پوشاک از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -جهت لوا ...

استخدام فروشنده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه موبایل از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: فروشن ...

استخدام فروشنده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شیرینی فروشی از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده خیابان س ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک سوپر پروتئین از یک نفر فروشنده مواد غذایی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -جهت کار در ی ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -آشنا به لواز ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده ماهر پوشاک مردانه دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:میدان امام ح ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -جهت فروش مان ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -سابقه ی کار ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

از یک نفر فروشنده پوشاک دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:میدان ولیعصر ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده پوشاک دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:میدان ولیعصر ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -جهت فروش لبا ...درباره ما بنویسید: