استخدام فروشنده

تعداد 158 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام فروشنده

اقای فرش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر شعبه جدید واقع در شرق تهران از افراد واجد شرایط ذ ...

استخدام فروشنده

موسسه خوارزمی
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

موسسه خوارزمی، در راستای تکمیل کادر خود از ۱۱نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به هم ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه زنجیره ای از 40نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:فروشن ...

استخدام فروشنده


گیلان - رشت
استخدام تمام وقت

یک شرکت پخش سراسری محصولات دارویی و تجهیزات پزشکی از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل ...

استخدام فروشنده


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

شرکت کشت و صنعت تکدانه از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:فر ...

استخدام فروشنده

پوشاک‎ تن درست
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

پوشاک‎ تن درست از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همه همکاری می نماید:فر ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده مجرب دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام فروشنده

نمایندگی پاموک
تهران - تهران
استخدام پاره وقت

نمایندگی پاموک در شعبات ارگ و تندیس از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کار در کفش فروشی ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده بازار ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

یک فروشگاه لباس زنانه از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده کیف و کفش دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت فروشندگی در فروشگ ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت فروشگاه روغن کده ...

استخدام فروشنده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر فروشنده ربا شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -روابط عمومی بالا -م ...