استخدام عکاس

تعداد 36 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

آتلیه تخصصی کودک ونوزاد از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:عکاس ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به فتوشاپ -روابط ...

استخدام روتوش کار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک روتوش کار با حقوق یک میلیون دعوت به همکاری می نماییم: آدرس:محدوده نیاوران ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کار در آتلیه عکاسی ...

استخدام روتوش کار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر روتوش کار آشنا به طراحی دعوت به همکاری می نماییم. ـدرس:محدوده سعادت آ ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری یمی نماییم: -حقوق مناسب ،بیمه آدرس: ...

استخدام ادیتور


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر ادیتور حرفه ای عکس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -تسلط کامل ...

استخدام دستیار عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دستیار عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق ثابت و آموزش ...

استخدام عکاس


کرمان - کرمان
استخدام تمام وقت

یک آتلیه از یک نفر عکاس دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام ادیتور


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک آتلیه کودک از یک نفر ادیتور دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت تبلیغاتی از تعدادی عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -مسلط به ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق مناسب ،بیمه آدرس: ...

استخدام دستیار عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر دستیار عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق ثابت و آموزش ...

استخدام عکاس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر عکاس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به امور عکاسی - جه ...

استخدام ادیتور


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر ادیتور حرفه ای عکس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -تسلط کامل ...