استخدام صندوقدار

تعداد 121 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام صندوقدار

اقای فرش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجموعه آقای فرش جهت تکمیل کادر شعبه جدید واقع در شرق تهران از افراد واجد شرایط د ...

صندوقدار


تهران - تهران
استخدام پاره وقت

فروشگاه حضوری و اینترنتی ایران هدفون از یک نفر صندوقدار دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام صندوقدار

مجتمع تجاری کوروش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجتمع تجاری کوروش از یک نفر صندقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:صندوقدا ...

استخدام صندوقدار

مجتمع تجاری کوروش
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

مجتمع تجاری کوروش از یک نفر صندقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:صندوقدا ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:صندوقدار-جهت رستوران-تم ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:صندوقدار-حداقل2سال سابق ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک رستوران معتبر از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:صندوقدا ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

فست فود ستارخان از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:صندوقدار ...

استخدام صندوقدار

فست فود آبرنگ
قم - قم
استخدام تمام وقت

فست فود آبرنگ از یک نفر صندوقدار جهت شیفت صبح دعوت به همکاری می نماید. آدرس :20 ...

استخدام صندوقدار


کرمان - کرمان
استخدام تمام وقت

یک هایپر مارکت از دو نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. -صرفاً ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک رستوران , ایتالیایی از یک نفر صندوقدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -دوشیفت کاری -حقوق2م ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر صندوقدار دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده تهرانپارس ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر صندوقدار دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام صندوقدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر صندوقدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده امیرآباد ...