استخدام شیراز

تعداد 90 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارپرداز


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت راهسازی از یک نفر کارپرداز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارپرد ...

استخدام طراح سایت


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر نرم افزاری از یک نفر طراح سایت با شاریط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام کارگر ساده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک کارگاه MDF از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

پخش آریا از تعدادی فروشنده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:سه راه احمدی،بازار روح ...

استخدام فروشنده

پخش آریا
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

پخش آریا از تعدادی فروشنده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:سه راه احمدی،بازار روح ...

استخدام راننده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آژانس بوستان از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده -کا ...

استخدام کارمند آژانس هواپیمایی

آژانس هواپیمایی عرشیان سالار
فارس - شیراز
استخدام

آژانس هواپیمایی عرشیان سالار از تعدادی همکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام راننده


فارس - شیراز
استخدام

تاکسی مرکزی از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده -دار ...

استخدام حسابدار

موسسه بلادی
فارس - شیراز
استخدام

موسسه بلادی از تعدادی حسابدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:کیلومتر 5 بلوار خلی ...

استخدام مشاور املاک


فارس - شیراز
استخدام

مشاور املاک دلتا از دو نفرمشاور با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: مشاور - ...

استخدام منشی

تاکسی تلفنی قدر باران
فارس - شیراز
استخدام

تاکسی تلفنی قدر باران از دو نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: منشی ...

استخدام کارگر ساده

مجموعه غذای شیرازی
فارس - شیراز
استخدام

مجموعه غذای شیرازی از تعدادی کارگر ساده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ک ...

استخدام آشپز


فارس - شیراز
استخدام

یک رستوران از یک نفر آشپز دعوت به همکاری می نماید. آدرس:میدان تره بار ...

استخدام منشی

بازرگانی رزمی
فارس - شیراز
استخدام

بازرگانی رزمی از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: منشی -فن بی ...

استخدام کارگر ساده


فارس - شیراز
استخدام

یک صنایع چوب وMDFاز تعدادی کار گر ساده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کا ...درباره ما بنویسید: