استخدام شیراز

تعداد 91 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام انباردار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت مسیر سبز دلتا از یک نفر انباردار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: انب ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

مبلمان توو در شیراز از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماید: حسابدار نیمه و ...

استخدام منشی


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

صنایع شیمیایی لیان از یک نفر منشی دعوت به همکاری می نماید. آدرس:شهرک صنعتی شیرا ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

صنایع شیمیایی لیان از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:شهرک صنعتی ش ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام پاره وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: حسابدار ...

استخدام پیک موتوری


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

از یک نفر پیک موتوری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: پیک موتوری -بدون س ...

استخدام صندوقدار


فارس - شیراز
استخدام پاره وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: صندوقد ...

استخدام صندوقدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: صندوقد ...

استخدام ویزیتور


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر ویزیتور با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ویزیتو ...

استخدام کارپرداز


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت راهسازی از یک نفر کارپرداز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارپرد ...

استخدام طراح سایت


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر نرم افزاری از یک نفر طراح سایت با شاریط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام کارگر ساده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک کارگاه MDF از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

پخش آریا از تعدادی فروشنده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:سه راه احمدی،بازار روح ...

استخدام فروشنده

پخش آریا
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

پخش آریا از تعدادی فروشنده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:سه راه احمدی،بازار روح ...

استخدام راننده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آژانس بوستان از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده -کا ...درباره ما بنویسید: