استخدام شیراز

تعداد 58 فرصت شغلی فعال یافت شد.

برنامه نویس شیراز - وب - iOS


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت دانش بنیان از تعدادی برنامه نویس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:برنا ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:حسابدار-آ ...

استخدام کارگر ساده

کبابی گلپایگانی
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

کبابی گلپایگانی از تعدادی کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. آدرس:چهارراه سیاح ...

استخدام پیک موتوری


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک دفتر تبلیغاتی از تعدادی موتورسوار با حقوق ثابت،بیمه دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام صندوقدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه مواد پروتئینی از یک نفر صندوقدار آشنا به حسابداری دعوت به همکاری می ن ...

استخدام با مدرک دیپلم جهت شرکت مهندسی واقع در فارس


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت مهندسی واقع در فارس جهت تکمیل کادر خود به یکنفر همکار آقا، با حداکثر تح ...

استخدام پیک موتوری


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

بیرون بر دوستان از تعدادی پیک موتوری دعوت به همکاری می نماید. آدرس:ابتدای خیابا ...

استخدام منشی


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه لوازم خانگی کیانی از تعدادی منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام حسابدار

موبایل فروشی فابریک
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

موبایل فابریک از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:خیابان توحید،پاسا ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -آشنا با نرم افزار هلو ...

استخدام حسابدار

فروشگاه تشک لیلیان
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه تشک لیلیان از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جهت ...

استخدام منشی

آژانس املاک ادیب
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آژانس املاک ادیب از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -حقوق بال ...

استخدام صافکار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

نمایندگی سایپا هخامنش از یک نفر صافکار دعوت به همکاری می نماید. آدرس : دوکوهک ...

استخدام مدرس زبان

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان از تعدادی استاد زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مهندس برق

شرکت کهربا
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت کهربا از یک نفر مهندس برق با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جهت مونتا ...