استخدام شیراز

تعداد 60 فرصت شغلی فعال یافت شد.

برنامه نویس شیراز - وب - iOS


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت دانش بنیان از تعدادی برنامه نویس با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:برنا ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه پدربزرگ از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:حسابدار-آ ...

استخدام منشی

آژانس املاک ادیب
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آژانس املاک ادیب از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -حقوق بال ...

استخدام صافکار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

نمایندگی سایپا هخامنش از یک نفر صافکار دعوت به همکاری می نماید. آدرس : دوکوهک ...

استخدام مدرس زبان

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

آموزشگاه زبان سفیر گفتمان از تعدادی استاد زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام مهندس برق

شرکت کهربا
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت کهربا از یک نفر مهندس برق با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جهت مونتا ...

استخدام منشی


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط به کامپیوتر و اینتر ...

استخدام مسئول فنی


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت از یک نفر کارشناس بهداشت محیط یا حشره شناسی با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...

استخدام حسابدار

موسسه آرمان حساب سپهر
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

موسسه حسابداری و خدمات مالی آرمان حساب سپهر از دو نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت ...

استخدام کارگر ساده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماییم. ساعت تماس: روزهای شنبه تا چهارشن ...

استخدام منشی

مطب دکتر روزبهانی
فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

مطب دکتر روزبهانی از یک نفر منشی دعوت به همکاری می نماید. پذیرش فقط از ساکنین ح ...

استخدام فروشنده


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

فروشگاه شیما کفش از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -روابط ...

استخدام حسابدار


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک شرکت مهندسی از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -مسلط ب ...

استخدام منشی


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

چاپخانه حامد از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -فن بیان عالی ...

استخدام آشپز


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

یک بیرون بر از یک نفر آشپز دعوت به همکاری می نماید. ...