استخدام سرپرست کارگاه

تعداد 4 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست دایکاست

دمنده
تهران - پاکدشت
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست دایکاست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-مدرک تحصیلی:لیسا ...

استخدام سرپرست کارگاه


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست کارگاه تصفیه خانه فاضلاب،آشنابه بهره برداری و فرآیند دعوت به هم ...

استخدام سرپرست کارگاه خیاطی


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

از یک نفر سرپرست کارگاه خیاطی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام سرپرست کارگاه


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از سه نفر سرپرست کارگاه تولیدی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -تسلط کام ...استخدام‌های ویژه