استخدام سرپرست فروش

تعداد 10 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام سرپرست فروش


گیلان - رشت
استخدام تمام وقت

شرکت آریو گستر از دو نفر سرپرست فروش دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام سرپرست فروش


خوزستان - اهواز
استخدام تمام وقت

یک شرکت پخش مواد غذایی معتبر از یک نفر سرپرست فروش دعوت به همکاری می نماید. آدر ...

سرپرست فروش

سامان پژواک آسه
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت نرم افزاری معتبر از یک نفر سرپرست فروش دعوت به همکاری می نماید.ارسال رزو ...

استخدام سرپرست فروش

شرکت کشت و صنعت تکدانه
خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

شرکت کشت و صنعت تکدانه از یک نفر سرپرست فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام سرپرست فروش


تهران - تهران
استخدام

یک مجموعه ورزشی و تفریحی معتبر از یک نفر سرپرست فروش دعوت به همکاری می نماید. ا ...

استخدام سرپرست فروش

شرکت معتبر درب و پنجره باران
گیلان - رشت
استخدام تمام وقت

شرکت معتبر درب و پنجره باران از یک نفر سرپرست فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ...

استخدام کارشناس فروش


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس فروش اینترنتی وITبا شرایط ذیل دعوت به همگاری می نماییم:کارشناس ...

استخدام سرپرست فروش

شرکت پخش سوداگران سبز اندیشه آریا
خوزستان - اهواز
استخدام تمام وقت

شرکت پخش مواد غذایی،لبنی و پروتئینی سوداگران سبز اندیشه آریا از یک نفر سرپرست فر ...

استخدام سرپرست فروش

پخش آرتان
کرمان - کرمان
استخدام تمام وقت

پخش آرتان از دو نفر سرپرست فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:-جهت۲لاین ف ...

استخدام سرپرست فروش

مجموعه کارخانجات ۹۵۹۵
خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

 مجموعه کارخانجات ۹۵۹۵ از یک نفر سرپرست فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ...درباره ما بنویسید: