استخدام زنجان

تعداد 25 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام چرخکار


زنجان - زنجان
استخدام

از تعدادی چرخکار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: چرخکار -محیط کاملا زنا ...

استخدام منشی


زنجان - زنجان
استخدام

از یک نفر منشی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام

از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام منشی


زنجان - زنجان
استخدام

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -مسلط به کار دفتری ...

استخدام حسابدار


زنجان - زنجان
استخدام

از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارمند اداری


زنجان - زنجان
استخدام

یک مغازه از یک نفر کارمند اداری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: کارمند اد ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام

فروشگاه کت و شلوار موکارلو از تعدادی فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام خیاط


زنجان - زنجان
استخدام

از تعدادی خیاط با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: خیاط -زمستانی دوز -بیر ...

استخدام راننده


زنجان - زنجان
استخدام

یک شرکت پخش مواد غذایی از یک نفر راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ر ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام

یک فروشگاه پوشاک از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: فروشند ...

استخدام چرخکار


زنجان - زنجان
استخدام

از تعدادی چرخکار ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: چرخکار -حقوق ماهی ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام

از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: فروشنده -جهت پاساژ نو ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام

یک نمایشگاه کابینت از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: فروش ...

استخدام حسابدار


زنجان - زنجان
استخدام

شرکت بتن آماده از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: حسابدار ...

استخدام کارشناس پلیمر

شرکت سیال پیوند آناهیتا
زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

شرکت سیال پیوند آناهیتا از یک نفر مهندس پلیمر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...درباره ما بنویسید: