استخدام زنجان

تعداد 26 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام کارشناس پلیمر

شرکت سیال پیوند آناهیتا
زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

شرکت سیال پیوند آناهیتا از یک نفر مهندس پلیمر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام کارشناس پلیمر

شرکت سیال پیوند آناهیتا
زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

شرکت سیال پیوند آناهیتا از یک نفرکارشناس پلیمر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نم ...

استخدام مهندس پلیمر


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

شرکت سیال پیوند آناهیتا از یک نفر مهندس پلیمر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام جوشکار


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

از یک نفر جوشکار ماهر و جوان دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام منشی


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

از دو نفر منشی جهت صندوقداری دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارگر ساده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک کارگاه زیتون از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام کارگر ساده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک کبابی از تعدادی کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام کارگر ساده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک کاشی کاری از یک نفر کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام خیاط


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی البسه بیمارستانی از تعدادی وردست و یا خیاط دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

یک فروشگاه برند پوشاک مردانه از یک نفر فروشنده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نم ...

استخدام فروشنده


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

فروشگاه اسپرت یاران از تعدادی فروشنده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام صندوقدار


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

فروشگاه اسپرت یاران از تعدادی صندوقدار دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام تکنسین مکانیک


زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

نمایندگی سایپا برکابی از یک نفر مکانیک خودرو با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نما ...

استخدام کارگر ماهر

شرکت ماد ماشین
زنجان - زنجان
استخدام تمام وقت

شرکت ماد ماشین از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماید: -جوشکار ماهر ...