در صورتی که به دنبال فرصت شغلی می باشید لازم است رزومه خود را در قسمت رزومه‌ساز آنلاین در زمان کوتاهی ایجاد نمایید همچنین با استفاده از خدمات کاریابی آنلاین دهوندکه به شکلی نوین و سیستمی طراحی شده است در کوتاه ترین زمان قرار مصاحبه دریافت نمایید.
در صورتی که کارفرما می باشید به صفحه درج آگهی استخدام و یا جست و جوی رزومه مراجعه نمایید

استخدام روانشناس

تعداد 5 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام روانشناس بالینی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرکارشناس ارشد بالینی در مرکز ترک اعتیاد دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آ ...

استخدام روانشناس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرروانشناس آشنا با کار نوروفیدبک دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی استخ ...

استخدام روانشناس


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

ازیک نفر روانشناس درکلینیک ترک اعتیاد دعوت به همکاری می نماییم. محدوده دولت ثب ...

استخدام روانشناس بالینی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرروانشناس بالینی در مرکز اعتیاد دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی استخ ...

استخدام مددکار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفرمدد کارجهت مرکزسالمندان دعوت به همکاری می نماییم. ثبت آگهی استخدامی با ...