استخدام حراست

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام حراست


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی نیروی حراست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: حراست -حقوق 900 ت ...

استخدام حراست


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی حراست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: حراست -نیروی جوان ورزی ...درباره ما بنویسید: