استخدام تکنسین کامپیوتر

تعداد 8 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تکنسین کامپیوتر

گروه صنعتی زال ایرانیان
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تكنسين كامپيوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:-آشنا با مفاهيم ...

استخدام تکنسین کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت معتبر IT از تعدادی کارشناس ماهر نصب ADSL با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نم ...

استخدام تکنسین کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تکنسین کامپیوتر با شرالیط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت پشتیبانی ...

استخدام تکنسین کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تکنسین کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت پشتیبانی ...

استخدام کارشناس کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارشناس کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کاردربخش ...

استخدام تکنسین کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر نصاب مودم های ایرانسل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -دارای م ...

استخدام تکنسین کامپیوتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت ISP از یک نفر تکنسین کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -پشتیب ...

استخدام تکنسین


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی تکنسین کامپیوتر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت نصب مودم ...