استخدام تکنسین مکانیک

تعداد 19 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تکنسین مکانیک


همدان - همدان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مکانیک خودروهای سواری دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام تکنسین مکانیک


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

از یک نفر کارگر نیمه ماهر مکانیک دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

تعمیرگاه اتو آسیا از یک نفر مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: مکانیک ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر موتورساز وارد دعوت به همکاری می نماییم: آدرس:محدوده سیدخندان نیازمندی ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تعمیرکار مکانیکبا شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: مکانیک -جهت تعم ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر تعویض روغن کار ماهر دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09122123492 ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مکانیک ماهر دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:09122123492 ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مکانیک ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مکانیک -داشتن دست ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر تکنسین مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: تکنسین مکانیک - ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مکانیک ماهر یا نیمه ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مکانی ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

یک تعویض روغنی و پنچرگیری از یک نفر مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مکانیک نیمه ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مکانیک -جای ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر کارگر مکانیک ماهر دعوت به همکاری می نماییم. شماره تماس:44519983 ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر جلوبندی ساز دعوت به همکاری می نماییم: شماره تماس:09125029032 ...

استخدام تکنسین مکانیک


تهران - تهران
استخدام

از یک نفر مکانیک ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: مکانیک -بادرآمد ب ...درباره ما بنویسید: