استخدام تکنسین تاسیسات

تعداد 1 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تاسیسات برق


سمنان - شاهرود
استخدام تمام وقت

شرکت مس کومه صنعت از یک نفر تکنسین تاسیسات برق با شرایط ذیل دعوت به همکاری ...