استخدام توزیع کننده

تعداد 6 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام توزیع کننده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر تراکت پخش کن با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق ثابت ، بیمه ...

استخدام توزیع کننده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت مواد غذایی از یک نفرتوزیع کننده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام توزیع کننده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مامور توزیع و جمع آوری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -دارای ...

استخدام توزیع کننده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر از یک نفر توزیع کننده کالای آرایشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ...

استخدام مامور توزیع


فارس - شیراز
استخدام تمام وقت

شرکت توزیعی سایه سمن از پنج نفر مامور توزیع دعوت به همکاری می نماید. -حداکثر سن ...

استخدام مسئول توزیع


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر مسئول توزیع محصولات لبنی دعوت به همکاری می نماییم. ...