استخدام تعمیرکار

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تعمیرکار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

از یک نفر تعمیرکار دیسک و صفحه انواع ماشین و لنت کوبی با حقوق عالی دعوت به همکار ...

استخدام تعمیرکار


البرز - کرج
استخدام تمام وقت

از یک نفر تعمیرکار ماهر دعوت به همکاری می نماییم. ساعت تماس:۱۴ الی ۲۰ ...