استخدام تدوینگر

تعداد 2 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تدوینگر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تدوینگر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمایم: -جهت تدوین فیلم های آمو ...

استخدام تدوینگر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

ازتعدادی تدوینگربا شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت عکاسی -حرفه ای و م ...