استخدام تحصیلدار

تعداد 48 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر تولیدی سیمان جهت تکمیل نیروی انسانی خود در دفتر تهران از یک نفر تح ...

تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:تحصیلدار-آشنابه بازار پ ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:تحصیلدار-مدرک تحصیلی دی ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با مدارک کامل و موتور دعوت به همکاری می تماییم. ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -سابقه ی کار مرتبط ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -دارای موتور و گواهین ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی پیک تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت کار در دفتر ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -دارای موتور -آشنا ...

استخدام تحصیلدار


خراسان رضوی - مشهد
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -سابقه ی کار مرتبط - ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت پیمانکاری از یک نفر تحصیلدار موتور سوار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می ن ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک دفتر بیمه از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -دارای مو ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک موسسه معتبر از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -دارای ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر تحصیلدار متاهل با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -ضامن معتبر -ظ ...

استخدام تحصیلدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت از یک نفر تحصیلدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: -محدوده سنی 25 ...