استخدام بیرجند

تعداد 17 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام راننده


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

آژانس شعبانیه از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده - ...

استخدام گرافیست


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

از یک نفر گرافیست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: گرافیست -آشنا به فتوش ...

استخدام آشپز


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک معدن سنگ از یک نفر آشپز با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: آشپز -سابقه ی ...

استخدام راننده

آژانس حاجی آباد
خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

آژانس حاجی آباد از تعدادی راننده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام گرافیست


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک موسسه تبلیغاتی از یک نفر گرافیست با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: گرافی ...

استخدام صندوقدار


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک فست فود از یک نفر صندوقدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: صندوقدار - ...

استخدام راننده


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک آژانس با زنگ خور بالا از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ...

استخدام خدماتی

تالار پذیرایی فیروزه
خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

تالار پذیرایی فیروزه از تعدادی نیروی خدماتی دعوت به همکاری می نماییم: شماره تما ...

استخدام راننده


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک آژانس از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: راننده -متاهل ...

استخدام راننده


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام

یک آژانس با زنگ خور بالا از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ...

استخدام حسابدار


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:حسابدار-حداقل ...

استخدام حسابدار


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:-حداقل مدرک تح ...

استخدام طراح


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

یک آتلیه از یک نفرطراح با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:-مسلط به نرم افزار ف ...

استخدام حسابدار


خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

یک رستوران از یک نفر حسابدار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:-حداقل مدرک تح ...

استخدام توزیع کننده

صنایع غذایی غنچه پرور
خراسان جنوبی - بیرجند
استخدام تمام وقت

صنابع غذایی غنچه پرور از سه نفر توزیع کننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید ...درباره ما بنویسید: