استخدام اصفهان

تعداد 111 فرصت شغلی فعال یافت شد.

استخدام مربی

آموزشگاه زبان فردین
اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

آموزشگاه زبان فردین از یک نفر مربی دو زبانه انگلیسی و فرانسه دعوت به همکاری می ن ...

استخدام مدرس زبان


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

آموزشگاه سفیر اندیشه از تعدادی مدرس زبان انگلیسی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام کارگر ماهر


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جوشکار -برشکار آدرس:شاهپو ...

استخدام کارگر ماهر


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از افراد با تخصص های ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -کارگر ماهر درب،پنجره آهنی ...

استخدام کارشناس فروش


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت معتبر از یک نفر کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -رو ...

استخدام فروشنده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از تعدادی فروشنده جهت روسری فروشی دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:محدوده چهار با ...

استخدام کارگر ساده


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

کارگاه لعاب کاری استیل از تعدادی کارگر ساده دعوت به همکاری می نماید. ...

استخدام منشی


اصفهان - اصفهان
استخدام پاره وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -روابط عمومی -ظاهری آرا ...

استخدام حسابدار


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی معتبر از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:فلکه دانشگ ...

استخدام دفتردار


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

یک شرکت تولیدی معتبر از یک نفر دفتردار دعوت به همکاری می نماید. آدرس:فلکه دانشگ ...

استخدام مدیر بازرگانی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مدیر بازرگانی دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام مسئول دفتر


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر مسئول دفتر دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام حسابدار


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر حسابدار دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام بازاریاب


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر بازاریاب دعوت به همکاری می نماییم. ...

استخدام منشی


اصفهان - اصفهان
استخدام تمام وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -جهت دفتر تشریفات -رواب ...