سیماسنگ
حوزه فعالیت: تولید و صنایع
http://simasang.ir 51 تا 200 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

استخدام‌های سیماسنگ

استخدام‌های فعال

در حال حاضر فرصت شغلی فعالی در این شرکت وجود ندارد.استخدام‌های پیشین