موسسه توسعه دانش،پژوهش و فناوری فرزان
حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
http://www.farzaninstitute.com/ 6 تا 15 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

استخدام‌های موسسه توسعه دانش،پژوهش و فناوری فرزان

استخدام‌های فعال

در حال حاضر فرصت شغلی فعالی در این شرکت وجود ندارد.استخدام‌های پیشین