ایده تجربه ایرانیان( ایتان)
حوزه فعالیت: خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای
51 تا 200 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

استخدام‌های ایده تجربه ایرانیان( ایتان)

استخدام‌های فعال

در حال حاضر فرصت شغلی فعالی در این شرکت وجود ندارد.استخدام‌های پیشین