توسعه علوم راهبردی ایده
حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
http://www.ideaco.ir 16 تا 50 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

توسعه علوم راهبردی ایده


اطلاعات کلی شرکت:

حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
موقعیت مکانی: تهران - تهران
اندازه شرکت: 16 تا 50 نفر
وبسایت: http://www.ideaco.ir

درباره شرکت:

شرکت توسعه علوم راهبردی ایده در راستای ایجاد مدیریتی متمرکز و با هدف ارائه راهکارهای یکپارچه در شاخه منابع انسانی و آموزش کارکنان ، تأسیس گردیده است . استراتژی سازمانی ایده ، شناسایی و مکانیزاسیون فرایند آموزش سازمانها و صنایع ، از یکسو با رویکرد تفکر سیستمی بر این فرایند و تعامل بین زیر سیستم های آموزش کارکنان و از سویی با طراحی و اجرای این سیستم ها در حوزه فناوری اطلاعات می باشد . نرم افزارهای یکپارچه مدیریت آموزش ایده علاوه بر تأمین زیر فرایندهای آموزش ( تدوین استاندارد ، برنامه ریزی ، اجرا ، ارزشیابی اثربخشی و پایش ) ، راهکارهایی جهت عملیاتی نمودن و پیاده سازی زیر فرایندها بصورت سیستماتیک و در قالب استـانداردهای بـین المللی آموزش ( ISO 10015 , IWA2 ) ، ارائه می دهد . این‌ شرکت‌ با اتکاء به‌ مدیریتی‌ نوین‌ ، کارآمد و متخصصین‌ و کارشناسان‌ آشنا به‌ اجرای‌ پروژه‌های‌ منابع انسانی و با یک دهه تجربه‌ در صنایع گوناگون تاکنون‌ گامهای‌ بلندی‌ در جهت‌ تحقق‌ مکانیزاسیون فرایند مدیریت آموزش‌ سازمان ها و ارایه خدمات آموزشی برداشته‌ است . افزون بر این شرکت ایده به منظور پاسخ به نیازهای آموزشی سازمانها، اقدام به راه اندازی واحد تولید و اجرای دوره های آموزش الکترونیکی نموده است.


موقعیت مکانیتهران - تهران


استخدام‌های فعال توسعه علوم راهبردی ایده