آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون
حوزه فعالیت: خدمات درمانی، پزشکی و سلامت
6 تا 15 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون


اطلاعات کلی شرکت:

حوزه فعالیت: خدمات درمانی، پزشکی و سلامت
موقعیت مکانی: آذربایجان شرقی - تبریز
اندازه شرکت: 6 تا 15 نفر
وبسایت:

درباره شرکت:

ارائه تمامی خدمات آزمایشگاهی و پاتوبیولوژی


موقعیت مکانیآذربایجان شرقی - تبریز


استخدام‌های فعال آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی هورمون