راهکارهای هوشمند سگال
حوزه فعالیت: کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت
http://segal.ws/ 6 تا 15 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

استخدام‌های راهکارهای هوشمند سگال

استخدام‌های فعال

در حال حاضر فرصت شغلی فعالی در این شرکت وجود ندارد.استخدام‌های پیشین