باتیس
حوزه فعالیت: معماری و عمران / وکالت و حقوقی
http://sazebatis.com/ 6 تا 15 نفر

اطلاعات شرکتآگهی‌های فعال 0

استخدام‌های باتیس

استخدام‌های فعال

در حال حاضر فرصت شغلی فعالی در این شرکت وجود ندارد.استخدام‌های پیشین