نتایج جستجو

تعداد 64 شرکت یافت شد.

سافبن پارس کمپرسور
نفت و گاز

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 16 تا 50 نفر

آرمان پردازان نوژن
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 16 تا 50 نفر

ایران نارا
کامپیوتر، فناوری اطلاعات و اینترنت

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 501 تا 1000 نفر

شرکت پتروشیمی
نفت و گاز

مکان شرکت: اصفهان - اصفهان
اندازه شرکت: 501 تا 1000 نفر

پیشرو الکترونیک
واردات و صادرات

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 51 تا 200 نفر