نتایج جستجو

تعداد 64 شرکت یافت شد.

پدیده دنیای مدرن
تولید و صنایع

مکان شرکت: تهران - شهریار
اندازه شرکت: 201 تا 500 نفر

آزمایشگاه و مرکز پاتوبیولوژی
خدمات درمانی، پزشکی و سلامت

مکان شرکت: آذربایجان شرقی - تبریز
اندازه شرکت: 6 تا 15 نفر

شرکت نوین ایده
تبلیغات، بازاریابی و برندسازی

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 16 تا 50 نفر

شرکت هیدروپارس
نفت و گاز

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 16 تا 50 نفر

تاسیسات 24 ساعته
نیرو

مکان شرکت: تهران - تهران
اندازه شرکت: 6 تا 15 نفر