تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
نویسنده: م.نادری
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1767

کارمندان منابع کلیدی یک سازمان هستند که با استفاده از توانایی ها و ویژگی های ذاتی و اکتسابی خود می توانند پیش... ادامه مطلب»
تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
نویسنده: م.نادری
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1707

مدیریت یک مصاحبه ی استخدامی مصاحبه ی استخدامی یکی از مراحل گزینش کارمند است که نقش بسیار مهم در استخدام کارمن... ادامه مطلب»
تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۴
نویسنده:
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1649

اگر شما ورزشکار المپیکی بودید چگونه برای آمادگی در مسابقات آماده میشدید ؟ اگر یک سخنران بودید چطور ؟ آیا به ن... ادامه مطلب»
تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نویسنده:
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 2052

یک رزومه معمولاً از 5 جزء تشکیل شده است: اهداف کاریتجارب کاریمیزان تحصیلاتاطلاعات اضافیمنابع   اهداف کار... ادامه مطلب»
تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۰۹/۱۹
نویسنده: ش.بابایی
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1943

اینستاگرام یکی از شبکه های اجتماعی و ابزارهای بازاریابی آنلاین پرکاربردی است که گستردگی آن روزبه روز در حال ا... ادامه مطلب»