تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نویسنده:
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 2074

یک رزومه معمولاً از 5 جزء تشکیل شده است: اهداف کاریتجارب کاریمیزان تحصیلاتاطلاعات اضافیمنابع   اهداف کار... ادامه مطلب»
تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
نویسنده: ش.بابایی
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 2066

رزومه در واقع نگاهی است اجمالی به قابلیت های شخصی، علمی، اجتماعی و آکادمیک شما و بیان گر بخشی از توان مندی های ... ادامه مطلب»