تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
نویسنده: س.فاطمی
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1632

همه ما در محل کار با افرادی روبرو می شویم که نمی توانند احساست خود را کنترل کنند، فریاد زدن و بی احترامی به همک... ادامه مطلب»