تاریخ نگارش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۰
نویسنده: بابایی
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1551

اصول بازرگانی رسمی که منشأ آن از ایالات متحده آمریکا است. ابتدا در آغاز قرن بیستم در چندین دانشگاه ایالات متحد... ادامه مطلب»