حسابداری مالی


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب آموزشی
بازدید: 1466

در این رشته که در واقع زیر بنای کلیه رشته های حسابداری است و اکثر کسب و کارها از ان استفاده می نمایند , کلیه فعالیتهای مالی در دفاتر خاص ثبت و در پایان هر دوره مالی, صورتها یا گزارشهای مالی مورد نیاز تهیه می شود .

حسابداری مدیریت

حسابداری مدیریت : “فرآیند تشخیص ، اندازی گیری ، تجمیع ، تجزیه و تحلیل ، تهیه و تفسیر ، و ارائه اطلاعات مالی مورد استفاده مدیریت به منظور برنامه ریزی ، ارزیابی و کنترل عملیات یک سازمان” می باشد.

حسابداری مدیریت عمدتا بر تهیه گزارشهای اقتصادی مالی و غیر مالی برای استفاده کنندگان درون سازمانی نطیر مدیران سطوح مختلف میانی و اجرایی تمرکز دارد.حسابداری مدیریت که به آن حسابداری برای مدیریت یا حسابداری مدیریتی نیز اطلاق می گردد ، ابزارهایی برای کمک به تصمیمات مدیران و ارزیابی این تصمیمات در اختیار آنان قرار می گیرد.

تفاوت حسابداری مدیریت و حسابداری مالی:

در قیاس با حسابداری مالی در سازمان می توان گفت:

۱- حسابداری مدیریت به آینده می نگرد در حالیکه حسابداری مالی بیشتر به اطلاعات تاریخی متکی است.

۲- حسابداری مدیریت بر اساس مدل سازی و درجاتی از تجرید(Abstraction) به مسائل می نگرد در حالیکه حسابداری به صورت موردی(Case Based) مسائل را تحلیل می کند.

۳- نتایج حسابداری مدیریت برای مدیران قابل استفاده است در حالیکه در خروجی حسابداری مالی برای سهامداران و سایر ذینفعان مالی قابل استفاده است.اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha