قانون کار


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۶/۱۴
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 1245

با بررسی اجمالی درقانون كار، می‌توان متوجه شد كه قانون كار، دامنه شمول بسیار فراگیر و وسیعی دارد. در این مقاله با بررسی فصول مذكورمی‌توانیم علاوه بر آشنایی با دامنه شمول این قانون کار ، با جزئیات دیگری كه در این دو فصل به آنها اشاره شده است آشنا شد.

شش سال پیش مقاله‌ای با عنوان «قرارداد در قانون كار جمهوری اسلامی ایران» برشته تحریر در آوردم كه در سایت راهكار مدیریت و تعدادی از نشریات و سایتهای داخلی منتشر شد.

پیرو انتشار آن مقاله ، طی مدت این شش سال، به دفعات سوالهای متعددی در باب این قانون از من شد كه بنظرم علاوه بر اینكه ابهاماتی برای گروه كارگران وجود دارد، كارفرمایان نیز ابهامات بی‌شماری در این باب دارند. لذا مدتی پیش، به بررسی مفصل تر این دو فصل قانون كار (و ارتباط آنها با قراردادها، عرف و روابط كار) در این بخش از قانون پرداختم. امید كه موجب رفع ابهامات و تفاهم بیشتر هر دو گروه كارگران و كارفرمایان شود.

 

کلیه کسانی که در مقابل دریافت حقوق و دستمزد و نظایر آن کار می‌کنند، به استثنای مشمولین قوانین خاص مثل قانون مدیریت خدمات کشوری و نیز کارکنان کارگاه های خانوادگی، مشمول قانون کار میباشند. بنا به این تعریف، کلیه کارکنان بخش‌های غیر دولتی و نیز آن عده از کارکنان بخش دولتی که مشمول قوانین استخدامی دولتی نیستند، کارگر محسوب می‌شوند و مشمول دایره حاکمیت قانون کار می‌باشند.

 

مجموعه قوانینی که در این دایره، به روابط فیمابین کارگر و کارفرما، نظارت دارند عبارتند از قوانین کار ، تامین اجتماعی ، قانون شوراهای اسلامی کار ، و قانون بیمه بیکاری. مجموعه قانون کار به قوانین آمره مشهور هستند. از نظر اصول حقوقی، قواعد آمره به قواعد و مقرراتی گفته می‌شود که هر گونه توافق برخلاف آنها مجاز نبوده و باطل است. به عبارت دیگر طرفین ولو با رضایت کامل نمی توانند بر خلاف این قواعد توافقی بنمایند.

 

ماده 8 قانون کار می گوید شروط مندرج در قرارداد کار و اصلاحات بعدی آن به شرطی نافذ است که مزایایی کمتر از این قانون برای کارگر در نظر نگیرد. این مورد همچنین در مورد پیمان‌های دسته جمعی تاکید شده است. نص ماده 2 قانون کار اشعار می‌دارد: «کارگر شخصی حقیقی است كه به هر عنوان در ازاء دریافت حق‌السعی (اعم از مزد، حقوق، مزایا، حق الزحمه و نظایر آنها)، بنا به درخواست كارفرما، کار می‌کند.»

 

 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha