نحوه محاسبه حقوق و دستمزد


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 2144

نحوه محاسبه حقوق و دستمزد در تولید محصولات و ارائه خدمات نشان دهنده سهم نیروی کار به عنوان یکی از هزینه های مهم عملیاتی است. نحوه محاسبه حقوق به عنوان عامل مهم در هزینه های موسسات ، مستلزم اندازه گیری و کنترل و همچنین تجزیه و تحلیل مستمر محاسبه مالیات حقوق می باشد. افزایش نرخ دستمزد و مزایا ، به افزایش تولید و کاهش هر واحد سیستم قیمت تمام شده منجر می شود و در ادامه روند استفاده از تجهیزات ماشینی به منظور تولید بیشتر با حداقل ساعت کار افزایش یافته است. این امر موجب تغییراتی در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با حداقل دستمزد می گردد و بر مبنای مهارت کارگران ، به طور مستقیم و غیر مستقیم نحوه محاسبه حقوق و دستمزد با استفاده از نرم افزار حقوق و دستمزد و پرسنلی صورت می گیرد.

فرمول محاسبه حقوق و دستمزد
از آنجایی که نحوه محاسبه حقوق کارمندان درصد بالایی از هزینه های هر کسب و کاری را تشکیل می دهد ، باید برای محاسبه حقوق از یک سیستم یا نرم افزار محاسبه مالیات حقوق مطمئن و دقیق استفاده کرد. از سیستم باید بتوان مدارک ، لیست حقوق دستمزد و نحوه محاسبه حقوق بازنشستگي را درست و قابل فهم تهیه کرد و شکل و نحوه پرداخت حقوق و دستمزد در آن تعریف شده باشد. محاسبه حقوق و دستمزد با اکسل یکی از پیشنهادات محاسبه حقوق و دستمزد است .
مجموع حقوق و مزایا = بدی آب و هوا + حق جذب + حقوق و دستمزد اضافه کاری + حقوق و دستمزد ساعات کار عادی

نکات مهم در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد
بیمه : بر اساس حقوق و مزایای مشمول سازمان تامین اجتماعی ، بیمه محاسبه می شود و به 3 قسمت تقسیم می شود :
•    7% حقوق و مزایای بیمه به عنوان کسورات از حقوق پرداختی بیمه شده کسر می شود
•    برابر 20% حقوق و مزایای مشمول بیمه را کارفرما موظف به پرداخت است
•    3% حقوق و مزایا به عنوان بیمه بیکاری توسط کارفرما باید پرداخت شود
محاسبه مالیات : مالیات این ماه = جمع مالیات پرداخت شده از ابتدای سال – مالیات پرداختی
•    محاسبه عیدی : برای کارکرد کامل یک سال مبلغ عیدی برابر است با 60 روز دستمزد روزانه کارمند تا سقف 90 روز حداقل دستمزد
•    محاسبه سنوات : به ازای هر سال کارکرد سنوات برابر 30 روز آخرین دستمزد به عنوان سنوات محاسبه می شود. در بعضی موارد پایان هر سال سنوات محاسبه و تسویه می گردد و گاهی در پایان مدت خدمت سنوات محاسبه و پرداخت می گردد.
 
 نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی
به موجب ماده 1 و تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مقررات نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی تامین اجتماعی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۶۸ ق.ا.ك و ماده 43 آئین نامه استخدامی و ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از مقررات بازنشستگی مصوب ۱۳/۱۲/۱۳۷۹ محاسبه حقوق بازنشستگی برابر است با :
ميزان حقوق بازنشستگي = سنوات خدمت قابل قبول (حداكثر ۳۰ سال) * معدل حقوق و مزايا * ۳۰/۱
معدل حقوق ومزايـــــــا = معدل تمامي حقوق و مزاياي دريافتي كه ملاك كسور بازنشستگي است در ۲سال آخر خدمت بااعمال آخرين ضريب حقوق
سنوات خدمت قابل قبول = سنوات خدمتي كه جهت تعيين حقوق ملاك محاسبه قرار مي گيرد
نظریه ها و عوامل موثر در نحوه محاسبه حقوق و دستمزد:
•    نظریه عرضه تقاضا : بر اساس نظریه عرضه تقاضا ، به مانند کالا و خدمات به کار نيروی انسانی نگاه می شود و با استفاده از قانون عرضه و تقاضا قيمت آن تعیین می گردد
•    از طریق کنترل عرضه نیروی کار سندیکاها واتحادیه ها در اوقات حساس بت برپایی اعتصابات ،کارفرمایان را مجبور به محاسبه حقوق بیشتر می نمایند
•    نظریه قدرت پرداخت : اتحاديه ها ملاک مذاکرات خود را نظریه قدرت پرداخت سازمان ها قرارداده و نحوه محاسبه حقوق و دستمزد بيشتری را بر اساس حداقل حقوق وزارت کار برای عاملان کار درخواست می کنند
•    نشریه کارایی : نحوه محاسبه حقوق و دستمزد عاملان کار، به نسبت افزایش کارایی و بازدهی آنان افزایش میابد
•    قوانین و مقررات دولتی : در سيستم های اقتصادی ، دولت ها با تصويب قوانین حقوق و دستمزد برای عاملان کار ، حقوق و مزايای عادلانه ای را درنظر می گيرند
•    نظریه هزینه های زندگی : براساس اين نظريه ، بايد رابطه نزدیکی بین سطح تورم سالانه و هزینه های زندگی و همچنین سطح حقوق و دستمزد پرداختی به کارکنان وجود داشته باشد
•    نظریه های فرهنگی و ارزشی : در مسئله نحوه محاسبه مالیات حقوق در هر فرهنگی ارزش هائی وجود دارد که می تواند به طور مستقيم يا غير مستقيم موثر باشد

ویژگی های سیستم محاسبه حقوق و دستمزد
نحوه محاسبه حقوق و دستمزد به طور کلی بايد به گونه اي طراحي شود که از اين ويژگي های حداقل حقوق وزارت کار و جدول حقوق و دستمزد برخوردار باشد :
•    بتواند نيازهاي اوليه كاركنان را براي امرار معاش برآورده سازد
•    باعث تشويق و ايجاد انگيزه درعملكرد بهتر كاركنان شود
•    با توان مالي سازمان و مهارتها و توانائيهاي كاركنان متناسب باشد
•    ایجاد رقابت با سازمان های دیگر کند
•    منطقي باشد و پذیرش منطقي بودن آن برای کارکنان آسان باشد
•    منصفانه و عادلانه باشد ، و براي اعطاي لیست حقوق دستمزد شرايط و ضوابط يكسان باشد


 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha