عیدی و سنوات


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 1157

عیدی
عیدی مبلغی است که پایان هر سال به‌عنوان پاداش پایان سال به کلیه کارگران تعلق می‌گیرد. بر این اساس به کلیه کسانی که مشمول قانون کار قرار می‌گیرند اعم از اینکه قرارداد آنها دائمی، موقت، ساعتی، پاره‌وقت و... باشد عیدی تعلق می‌گیرد.
عیدی کارگری معادل ٢ ماه حقوق مبناست به شرطی که از سه برابر حداقل حقوق تجاوز نکند. بر این اساس مزایای رفاهی و انگیزه‌ای از قبیل کمک‌هزینه مسکن، خواربار و کمک عایله‌مندی، پاداش افزایش تولید و سود سالانه جزو مزد ثابت و مبنا محسوب نمی‌شود.
عیدی به ترتیب و میزانی که ذکر شد به کلیه مشمولان قانون کار که در مراکز خصوصی، شرکت‌ها، کارگاه‌ها و کارخانه‌ها و همچنین دستگاه‌های دولتی شاغل هستند باید پرداخت شود. بنابراین شاغلان بخش کارگری در دستگاه‌های دولتی نیز با توجه به پوشش قانون کار مطابق ضرایب فوق باید عیدی دریافت کنند. کسانی که کمتر از ١٢ ماه مشغول به کار بوده‌اند به میزان کارکرد محق به دریافت عیدی هستند. مثلا به کسی که ٨ ماه در کارگاهی اشتغال داشته است باید معادل هشت دوازدهم عیدی پرداخت شود. عیدی فقط شامل حال کسانی که تا پایان سال کار کرده‌اند نمی‌شود بلکه کارگرانی که قبل از پایان سال از کار منفک شوند باز هم متناسب با میزان کارکرد باید عیدی بگیرند.

سنوات پایان خدمت
یکی از مزایای اجباری که کارفرما در هر حالت موظف به پرداخت آن به کارگر است حق سنوات است. سنوات یا پاداش پایان خدمت مبلغی است که کارگر هنگام فراغت از کار از قبیل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و استعفا و... دریافت می‌کند و میزان آن معادل یک ماه آخرین حقوق پایه و مبنای کارگر است.

حق سنوات طبق قانون باید هنگام قطع ارتباط کاری پرداخت شود، ولی پرداخت آن قبل از پایان اشتغال نیز منع قانونی ندارد و علی‌الحساب به شمار می‌رود و از مبلغ نهایی هنگام انفکاک خدمت کسر می‌شود.

حق سنوات نیز همانند عیدی متناسب با مدت اشتغال قابل پرداخت است و در صورتی که کارگر فوت کند به خانواده وی پرداخت می‌شود. حق سنوات جدا از مبلغی است که سازمان تامین‌اجتماعی برای کارگر و خانواده وی به‌عنوان مستمری در نظر می‌گیرد. میزان حق سنوات نباید از حداقل حقوق کارگری در سال مربوطه کمتر باشد ولی در قانون سقف خاصی برای آن مقرر نشده است.

 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha