چگونه از کارفرما برای رد نکردن بیمه شکایت کنم؟


تاریخ نگارش: ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
نویسنده: ع.دیداری
دسته بندی: مطالب حقوقی
بازدید: 1851

چگونه از کارفرما برای رد نکردن بیمه شکایت کنم؟

سلام مراحل احراز سوابق بیمه به شرح زیر می باشد :
مراجعه به واحد نامنویسی شعبه که کارگاه مورد نظر اشتغال درآن در محدوده شعبه مذکور قرار داشته و ارائه درخواست ادعای سابقه و تکمیل فرمهای مربوطه .
مدارک مورد نیاز جهت ادعای سابقه افراد :
بخش اول: مدارک هویتی مدعی
•    اصل و کپی شناسنامه
•    اصل و کپی کارت ملی
•    اصل و کپی انحصار وراثت (چنانچه مدعی فوت شده باشد )
•    اصل و کپی وکالتنامه وکیل قانونی مدعی (چنانچه مدعی بیماریا ... باشد)
•    دفترچه درمان مدعی (در صورت داشتن)
بخش دوم
 مدارک قابل ارائه جهت بررسی ادعای احتساب سابقه
 شامل تمام و یا یکی از اسناد و مدارک ذیل که مربوط به دوره مورد ادعاست ، خواهد بود:
•    حکم استخدامی، ارتقاء شغلی، تغییر سمت در دوره مورد ادعا ( احکام خارج از دوره مورد ادعا پذیرفته نمیشود)
•    لیست های حقوق کارگاه منضم به اظهار نامه مالیاتی که به تائید اداره دارایی مربوطه رسیده باشد.
•    دفاتر قانونی کارگاه و اسناد هزینه مربوطه
•    لیست های حقوق کارگاه
•    گواهی بانک ذیربط مبنی بر واریز حقوق ماهانه مدعی ( طبق لیستهای حقوق ارسالی به بانک مورد نظر)
•    فیش یا رسید حقوق یا چک بانکی
•    کارت افتتاح حساب بانکی
•    کارت های حضور و غیابیا ورود و خروجیا دفاتر ثبت حضور و غیاب کارکنان کارگاه
•    کارت بهداشتی صادره از سوی اداره بهداشت محیط کار
•    معاینات پزشکی قبل از استخدام (موضوع ماده 90 قانون تامین اجتماعی)
•    سایر مدارک متقن
•    ارائه آراء صادره از سوی هیاتهای تشخیص و حل اختلاف ( شکایت از کارفرما مبنی بر عدم رعایت ماده 148 ق. ک )
تذکر: در مواردی که فرد مدعی فاقد هریک از مدارک فوق الذکر باشد ، می بایست مشخصات دقیق و نشانی تعدادی از همکاران خود در کارگاه مورد نظر را ارائه تا امکان بررسیهای لازم در اینخصوص فراهم شود.
توجه: اصل کلیه اسناد ماخوذه ،پس از تطبیق با تصویر آن توسط واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی به مدعی اعاده خواهد شد.
با توجه به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی در اغلب موارد همراه با کارکرد و سابقه بیمه نبوده ( ایام تعلیق همانند مرخصی بدون حقوق ، مرخصی تحصیلی ، استعلاجی و... ) ویا در مواردی که دلیلی بر سابقه کامل در دوره نمی باشد ( افرادی که کمتر از 30/7 ساعت در روز کار می کنند و یا کارکرد آنها به صورت پاره وقت می باشد) لذا به منظور بررسی سابقه و کارکرد واقعی ، مراجع حل اختلاف قانون کار در هنگام صدور آراء در رابطه با ماده 148 قانون کار در متن رای صادره بازه زمانی رابطه کارگر و کارفرما در کارگاه را مشخص و تعیین مدت سابقه بیمه و مبلغ حق بیمه مربوطه را با قید عبارت « قوانین و مقررات قانون تامین اجتماعی » به سازمان تامین اجتماعی محول نمایند.


(پاسخ دیگری ک در مورد سوال بالا می شود قرار داد )   
باید در اداره کار اقدام به اخذ رای موضوع ماده148 قانون  کار نمائید (البته چنانچه در تقاضای خود بحث سابقه بیمه را هم درخواست نموده باشید در این خصوص رای لازم صادر خواهد شد)  که مراحل اجرای رای بدین شرح است:
1.     رای قطعی توسط شما به واحد اجرای احکام دادگستری مربوطه تحویل گردد .
2.     رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ابلاغ گردد .
3.     پس ابلاغ رای توسط اجرای احکام دادگستری به کارفرما ٬ وی به شعبه تامین اجتماعی جهت پرداخت حق بیمه متعلقه مراجعه نموده و حق بیمه را پرداخت  نماید .
4.     در صورت عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما؛ به استناد رای قطعی و ابلاغ اجرای احکام دادگستری، شما باید از کارفرما شکایت(عمدتا کیفری!) نموده و از طریق مرجع قضائی پیگیری نمائید تا حق بیمه توسط کارفرما به سازمان پرداخت شود.

 لازم به ذکر است با توجه به زمان بر بودن فرآیند فوق، حق شما در برخورداری از مقرری بیمه بیکاری از روز اخراج محفوظ می باشد.
 اشتراک‌گذاری

نظرات

درج نظر جدید

captcha